Home Menu

NAHT Cymru conference 2022

 
Community web.jpg
Friday 4 March 2022 / 4 Mawrth 2022
Mercure Cardiff Holland House Hotel & Spa, Cardiff

Book Now 

A welsh focused leadership conference; programme to be shared in due course and will be subject to change.

Ticket price includes conference fee only, doesn’t include accommodation or other benefits.

Example of 2021 conference

Creative Leadership for Ambitious Learning - The new Curriculum for Wales, being introduced throughout Wales by 2022, is a values-based curriculum. It has four purposes as the starting point and aspiration for schools’ curriculum design, so that learners become:

  • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
  • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
  • ethical, informed citizens of Wales and the world
  • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

This conference will explore what this means for school leaders and how best they can respond to the opportunities and challenges that Curriculum for Wales offers.

Cynhadledd Cymru 2021 - Arweinyddiaeth Greadigol ar gyfer Dysgu Uchelgeisiol

Mae Arweinyddiaeth Greadigol ar gyfer Dysgu Uchelgeisiol - y Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, sy'n cael ei gyflwyno ledled Cymru erbyn 2022, yn gwricwlwm sy'n seiliedig ar werthoedd. Mae iddo bedwar pwrpas fel man cychwyn a dyhead ar gyfer cynllunio cwricwlwm ysgolion, fel bod dysgwyr yn dod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes
  • cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus o Gymru a'r byd
  • unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Bydd y gynhadledd hon yn trafod beth mae hyn yn ei olygu i arweinwyr ysgolion a’r ffordd orau o ymateb i'r cyfleoedd a'r heriau y mae’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru yn eu cynnig.

Who should attend?

Head teachers, deputy head teachers, middle leaders, assistant head teachers and school business leaders across all phases, irrespective of teacher union or professional association membership, as well as life members.

2021 Programme

09:00    Online Registration
09:15    Welcome and opening address – Kerina Hanson
09:30    Sponsor slot - Nurturing children for our changing world: the power of curiosity, empathy and human stories in learning - Lyfta
09:45    Keynote 1 – Professor David Egan from Cardiff University - National Enquiry Project
10:40  Refreshment break
11:00  Keynote 2 – Kirsty Williams AM, Education Minister for Wales on the new Curriculum for Wales
11:20  Roundtable and Q&A with Kirsty Williams  
12:20 - 13:00 Breakout session 1
13:00    Lunch
13:30    Keynote 3 – Andrew Hammond on Leading a culture of creativity
14:00    Interactive session with Pathway authors on Creative Leadership
14:30    Refreshment break
14:45    Breakout session 2
15:25    Conference summary and concluding comments
15:30    Close
Please note, programme may be subject to change

2021 Rhaglen

09:00 Cofrestru ar-lein

09:15 Croeso ac anerchiad agoriadol - Kerina Hanson
09:30 Noddwr
09:45 Araith Allweddol 1 - Yr Athro David Egan o Brifysgol Caerdydd
10:40 Coffi
11:00 Araith Allweddol 2 - Kirsty Williams ASC, Gweinidog Addysg Cymru
11:30 Trafodaeth Bwrdd Crwn a sesiwn Holi ac Ateb gyda Kirsty Williams
12:20 -1:00 Sesiwn ar wahân 1
13:00 Cinio
13:30 Araith Allweddol 3 - Andrew Hammond (cadarnhawyd) ar Greadigrwydd mewn Arweinyddiaeth
14:00 Sesiwn ryngweithiol gydag awduron Pathway ar Arweinyddiaeth Greadigol
14:30 Te
14:45 Sesiwn ar wahân 2
15:25 Crynodeb o'r gynhadledd a sylwadau i gloi
15:30 Gorffen

If you have any queries about this event, please email events@naht.org.uk.

Timings

09:00 - Join event online

09:15 - Conference commences

15:30 - Conference closes

Rates

Member - £85.00

Non-Member - £110.00
 

Sponsors

lyfta.jpg
Skipton.JPG