NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

NAHT Cymru member update (20 March 2020)

corona snip web .png

A message from NAHT general secretary Paul Whiteman and NAHT Cymru director Laura Doel to members in Wales

What do we know so far?

  • From Friday 20 March 2020, all schools, colleges and early years settings in England will close
  • However, the minister said that schools will remain open for the children of key workers and vulnerable children
  • This morning the UK government has released a list of key workers for you to work from. It is understood that head teachers are expected to work with parents and local authorities to identify the children of this workforce.
  • In addition, we know that all primary statutory assessment, accountability measures, formal exams and Estyn inspections will be cancelled

You can also read the Welsh government’s answers to school closure FAQs here.

Beth ydyn ni’n ei wybod hyd yma?

  • O ddydd Gwener 20 Mawrth 2020, bydd yr holl ysgolion, colegau a sefydliadau blynyddoedd cynnar yn Lloegr yn cau
  • Fodd bynnag, dywedodd y gweinidog y bydd ysgolion yn aros ar agor i blant gweithwyr allweddol a phlant bregus
  • Bore yma, mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau rhestr o weithwyr allweddol y gallwch chi weithio ohoni. Rydym yn cael ar ddeall bod disgwyl i benaethiaid weithio gyda rhieni ac Awdurdodau Lleol i ddynodi plant y gweithlu hwn.
  • Yn ogystal, rydym yn gwybod y bydd yr holl asesiadau statudol sylfaenol, mesurau atebolrwydd, arholiadau ffurfiol ac arolygiadau Estyn yn cael eu canslo

 

Gallwch ddarllen atebion Llywodraeth Cymru i gwestiynau cyffredin am gau ysgolion yma

First published 20 March 2020