NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

NAHT calls for clarity over September return plans

corona snip web .png
A message from NAHT Cymru to members in Wales


Over the last few weeks, NAHT has called on the Welsh Government to outline its expectations for September.

Members from across Wales have contacted us asking when plans for next term will be published.

Despite our best efforts to work with the government on this and repeated calls to make a decision, plans have still not been finalised, and you are still in the dark.

As a result, today I sent an open letter to education minister Kirsty Williams calling for plans to be published by Monday or risk putting children in Wales at a serious disadvantage.

We believe this situation is unacceptable and the Welsh Government must take action to ensure school leaders have the summer break they desperately need to make the next term a success.

I will update you on any response we receive.


Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae NAHT wedi galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu ei disgwyliadau ar gyfer mis Medi.

Mae aelodau o bob rhan o Gymru wedi bod yn cysylltu â ni yn gofyn pryd bydd y cynlluniau ar gyfer y tymor nesaf yn cael eu cyhoeddi.

Er gwaethaf pob ymdrech gennym i weithio gyda’r llywodraeth ar hyn a nifer o alwadau am gael penderfyniad, nid yw’r cynlluniau wedi cael eu terfynoli hyd heddiw ac rydych chi’n dal i fod yn y niwl.

O ganlyniad, rwyf wedi anfon llythyr agored heddiw (yma) at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams yn galw am gyhoeddi’r cynlluniau erbyn dydd Llun neu bydd perygl y bydd plant Cymru yn cael eu rhoi dan anfantais ddifrifol.

Rydym o’r farn bod y sefyllfa hon yn annerbyniol a bod rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu i sicrhau bod arweinwyr ysgolion yn cael y toriad y mae mawr ei angen arnynt er mwyn gallu gwneud y dychwelyd y tymor nesaf yn llwyddiant.

Byddaf yn rhoi diweddariad i chi ar unrhyw ymateb a gawn.


First published 02 July 2020