NAHT
Call us: 0300 30 30 333
More
Home Menu

Cylchlythyr Hydref 2018 NAHT Cymru

news summary.jpg

Dyma gylchlythyr cyntaf NAHT Cymru am y flwyddyn academaidd 2018-19, ac mae’n cynnwys y canlynol:

Dyddiadau i’r Dyddiadur - gan gynnwys Cynhadledd NAHT Cymru - 18fed a 19eg Hydref 2019

Y diweddaraf ar ymgyrchoedd - gan gynnwys y diweddaraf am setliad cyflogau athrawon a ‘buddugoliaethau’ NAHT Cymru

Ein gwaith gyda mudiadau eraill a sut i gael cefnogaeth i'ch ysgol

Rydym bob amser yn gwerthfawrogi eich adborth i NAHT Cymru ac rydym yn parhau i groesawu unrhyw awgrymiadau adeiladol neu gyfraniadau i’w cynnwys mewn cylchlythyrau neu gyfathrebiadau yn y dyfodol. 

Cysylltwch â ni yn cymru@naht.org.uk.


First published 25 September 2018