NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Broadcast: NAHT Cymru session on the return to school plans

broadcast.jpg

On Tuesday 14 July 2020, the minister for education and skills Kirsty Williams MS and co-chair of the Technical Advisory Cell Fliss Bennée joined NAHT Cymru for a live broadcast on the return to school for all pupils in September. 

More than 300 education professionals from across Wales attended the live event. We appreciate that many of you may not have been able to join us for the live event, but don't worry, we recorded the session, and you can watch it here (see video below). 

This event was open to all, not just NAHT members, so please share the recording with your colleagues. 

If you are not already a member of NAHT and would like to find out more about joining, click here. 


Ddydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020, ymunodd y gweinidog addysg a sgiliau Kirsty Williams ASC a chyd-gadeirydd y Technical Advisory Cell Fliss Bennée â NAHT Cymru ar gyfer darllediad byw ar y cynlluniau ar gyfer yr holl ddisgyblion i ddychwelyd i’r ysgol fis Medi. 

Mynychwyd y digwyddiad byw gan dros 300 o broffesiynwyr addysg o bob rhan o Gymru. Rydym yn sylweddoli nad oedd yn bosib i lawer ohonoch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad byw, ond peidiwch â phoeni, fe recordiwyd y sesiwn, a gallwch ei gwylio yma (gweler y fideo isod). 

Roedd y digwyddiad hwn yn agored i bawb, nid dim ond aelodau NAHT, felly mae croeso i chi rannu’r recordiad â’ch cydweithwyr. 

Os nad ydych chi eisoes yn aelod o NAHT a’ch bod am ganfod mwy ynghylch ymuno, cliciwch yma. 

First published 14 July 2020