NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Broadcast: NAHT Cymru covid-19 briefing with Kirsty Williams MS

broadcast.jpg

On Wednesday 3 June, the Minister for Education and Skills, Kirsty Williams MS, joined NAHT Cymru for an online question and answer webinar.

This was on the day that she had announced the Welsh Government’s plans for the wider reopening of schools, and the minister took the opportunity to thank the profession for their hard work and to take questions from participants.

The event was attended live by almost 1,400 education professionals in Wales, and is available to rewatch. This event was open to all, not just NAHT members, so please share with colleagues.

If you’re not already a member of NAHT and would like to find out more about joining you can find out more here. 


Nos Fercher 3 Mehefin, ymunodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Kirsty Williams, â NAHT Cymru ar gyfer gweminar cwestiwn ac ateb.

Roedd hyn ar y diwrnod y bu iddi hi gyhoeddi cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ailagor ysgolion yn ehangach. Manteisiodd y gweinidog ar y cyfle i ddiolch i’r proffesiwn am eu gwaith caled ac i gymryd cwestiynau gan y cyfranogwyr.

Mynychwyd y digwyddiad yn fyw gan bron i 1,400 o broffesiynwyr addysg yng Nghymru, ac mae ar gael i’w ail-wylio. Roedd y digwyddiad hwn yn agored i bawb, nid dim ond aelodau NAHT, felly mae croeso i chi ei rannu â chydweithwyr.

First published 03 June 2020