NAHT
Call us: 0300 30 30 333
Home Menu

Contact NAHT Cymru

9 Rhodfa Columbus, Maes Brigantîn, Caerdydd, CF10 4BY

9 Columbus Walk, Brigantine Place, Cardiff, CF10 4BY

029 2048 4546


Cyfarwyddwr Polisi NAHT Cymru, Rob Williams, yn gweithio gyda swyddogion cenedlaethol NAHT Cymru, mae e'n gyfrifol am hyrwyddo’r gymdeithas ymhlith gwleidyddion Cymru yn y Cynulliad, San Steffan ac yn lleol. Mae’n delio hefo’r wasg a’r cyfryngau ar ran y gymdeithas, ac mae'n cydlynu’r gwaith datblygu polisi a threfnu gwaith ei phwyllgorau a’i chynhadledd.

Malachy Edwards, Cynorthwydd Arbenigol NAHT Cymru yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Polisi yn y swyddfa yn Columbus Walk

The NAHT Cymru Policy Director, Rob Williams, works with the national officers of NAHT Cymru to promote the Association amongst politicians in Wales, in the National Assembly, Westminster and in local government. He deals with the press and media on behalf of the Association, and he co-ordinates policy development and organises the work of its committees and its annual conference.


Specialist Assistant / Cynorthwyydd Arbenigol
Malachy Edwards,
the NAHT Cymru Specialist Assistant, works with the Policy Director at the office in Columbus Walk

E-bost / email: malachy.edwards@naht.org.uk
Ffôn / Tel: 029 2048 4546

NAHT Cymru Director of Policy / Cyfarwyddwr Polisi:  Rob Williams.
E-bost / email: rob.williams@naht.org.uk
Ffôn / Tel: 029 2048 4546
Ffôn / Tel: 07710 087283

Llywydd NAHT Cymru President:  Dean Taylor

0300 30 30 333