Home Menu

NAHT Cymru

NAHT Cymru is the definitive voice of school leaders in Wales. We keep the best interests of children at the heart of everything we do.

Along with our colleagues in England and Northern Ireland, we are here to defend and extend the rights of our members, as well as provide advice, protection and support specific to school leaders throughout Wales

NAHT Cymru yw llais diffyniadol arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Mae buddiannau gorau plant yng nghraidd popeth a wnawn.

Ynghyd â'n cydweithwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, rydym yn bodoli i warchod ac ymestyn hawliau ein haelodau, yn ogystal â darparu cyngor, diogelwch a chymorth sy'n benodol i arweinwyr ysgolion ledled Cymru.

Coronavirus: Welsh government's guidance for schools

See the first set of guidance sent from the Welsh government. 

Schools and childcare still open to children of critical workers.

This email is sent to you from Welsh Government and includes updates for all education and childcare settings including Work Based Learning.

Video Message of thanks from Kirsty Williams, Minister for Education

Welsh Government FAQs

Information about school opening times and their services during the coronavirus pandemic.

Information on health and well-being for school staff and learners during the coronavirus pandemic.

Information about further and higher education during the coronavirus pandemic.

Information on examinations and assessments, including A levels, during the coronavirus pandemic.

Information about work-based learning and apprenticeships during the coronavirus pandemic.

How schools should ensure pupils who receive free school meals continue to receive food during the coronavirus pandemic.

Guidance on childcare for parents and childcare providers during the coronavirus pandemic.

Information about school staff and their employment during the coronavirus pandemic.

Qualifications Wales: Coronavirus FAQs (24/3/20)

Qualifications Wales: Testing times for us all

I’m not able to get through to Student Finance Wales to discuss my funding?

Latest advice on Coronavirus from Welsh Government:  https://gov.wales/coronavirus


 


Ysgolion a gofal plant ar agor o hyd I blant gweithwyr allweddol.

Caiff yr e-bost hwn ei ddanfon atoch gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys diweddariadau ar gyfer pob lleoliad gofal plant ac addysg gan gynnwys Dysgu’n Seiliedig ar Waith.

Fideo Neges o ddiolch gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg  

Cwestiynau cyffredin Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth am amserau agor ysgolion a'u gwasanaethau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Gwybodaeth am iechyd a lles staff cymorth a dysgwyr yn ystod y pandemig coronafeirws.

Gwybodaeth am addysg bellach ac addysg uwch yn ystod y pandemig coronafeirws.

Gwybodaeth am arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys Safon Uwch, yn ystod y pandemig coronafeirws.

Gwybodaeth am ddysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Sut y dylai ysgolion sicrhau bod disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yn parhau i gael bwyd yn ystod pandemig coronafeirws.

Canllawiau i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant yn ystod pandemig coronafirus.

Gwybodaeth am staff ysgolion a'u cyflogaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cymwysterau Cymru: Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â’r Coronafeirws (24/3/20)

Cymwysterau Cymru: Amseroedd anodd i bob un ohonom

Dydw i ddim yn gallu cysylltu â chyllid myfyrwyr Cymru i drafod fy nghyllid? 

Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws

 


First published 25 March 2020

Please give us your views  on the current consultations

 

Welsh Government

Independent review of school teachers pay and conditions in Wales

OPENED 18 January 2018 - CLOSES 1 March 2018

NAHT Cymru draft response of independent review

Support for doctoral study
OPENED 8 December 2017 - CLOSES 2 March 2018

The Education (Amendments Relating to Teacher Assessment Information) (Wales) Regulations 2018
OPENED 14 November 2017 – CLOSES 30 January 2018

Recent consultations

  Title Created Download
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 05/02/2018 Download
application/msword 05/02/2018 Download