Home Menu

NAHT Cymru

NAHT Cymru is the definitive voice of school leaders in Wales. We keep the best interests of children at the heart of everything we do.

Along with our colleagues in England and Northern Ireland, we are here to defend and extend the rights of our members, as well as provide advice, protection and support specific to school leaders throughout Wales

NAHT Cymru yw llais diffyniadol arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Mae buddiannau gorau plant yng nghraidd popeth a wnawn.

Ynghyd â'n cydweithwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, rydym yn bodoli i warchod ac ymestyn hawliau ein haelodau, yn ogystal â darparu cyngor, diogelwch a chymorth sy'n benodol i arweinwyr ysgolion ledled Cymru.

Broadcast: NAHT Cymru session on the return to school plans

On Tuesday 14 July 2020, the minister for education and skills Kirsty Williams MS and co-chair of the Technical Advisory Cell Fliss Bennée joined NAHT Cymru for a live broadcast on the return to school for all pupils in September. 

More than 300 education professionals from across Wales attended the live event. We appreciate that many of you may not have been able to join us for the live event, but don't worry, we recorded the session, and you can watch it here (see video below). 

This event was open to all, not just NAHT members, so please share the recording with your colleagues. 

If you are not already a member of NAHT and would like to find out more about joining, click here. 


Ddydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020, ymunodd y gweinidog addysg a sgiliau Kirsty Williams ASC a chyd-gadeirydd y Technical Advisory Cell Fliss Bennée â NAHT Cymru ar gyfer darllediad byw ar y cynlluniau ar gyfer yr holl ddisgyblion i ddychwelyd i’r ysgol fis Medi. 

Mynychwyd y digwyddiad byw gan dros 300 o broffesiynwyr addysg o bob rhan o Gymru. Rydym yn sylweddoli nad oedd yn bosib i lawer ohonoch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad byw, ond peidiwch â phoeni, fe recordiwyd y sesiwn, a gallwch ei gwylio yma (gweler y fideo isod). 

Roedd y digwyddiad hwn yn agored i bawb, nid dim ond aelodau NAHT, felly mae croeso i chi rannu’r recordiad â’ch cydweithwyr. 

 

Os nad ydych chi eisoes yn aelod o NAHT a’ch bod am ganfod mwy ynghylch ymuno, cliciwch yma. 

First published 14 July 2020

Please give us your views  on the current consultations

 

Welsh Government

Independent review of school teachers pay and conditions in Wales

OPENED 18 January 2018 - CLOSES 1 March 2018

NAHT Cymru draft response of independent review

Support for doctoral study
OPENED 8 December 2017 - CLOSES 2 March 2018

The Education (Amendments Relating to Teacher Assessment Information) (Wales) Regulations 2018
OPENED 14 November 2017 – CLOSES 30 January 2018

Recent consultations

  Title Created Download
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 05/02/2018 Download
application/msword 05/02/2018 Download